Uus kliimaseadus on valmimas ja selle peamine eesmärk on, et aastaks 2050 peab Eesti olema kõigis oma ettevõtmistes kliimaneutraalne. Euroopa kliimaseadus nõuab, et aastaks 2030 tuleb kasvuhoonegaaside heiteid vähendada 55%, tänavu veebruaris tuli uus soovitus Euroopa Komisjonilt, et juba 2040. aastaks tuleks heiteid vähendada 90% ja kliimaneutraalsuse saavutame 2050. aastaks. Selle järgi joondub ka Eesti.