„Evakuatsiooni käigus paigutatakse inimesed ümber ohutusse tagalaalasse, kus evakuatsioonirühmad peavad tagama seal ajutiselt viibivate inimeste peavarju, toitlustuse, esmase arstiabi, aga ka moraali üleval hoidmise,“ sõnab Kütt. „Lihtsalt öeldes harjutatakse selleks, et viia miinimumini tsiviilelanikkonna kaotused, mis paraku kaasnevad mis tahes sõjalise konflikti korral.“