Varasemad sõnaraamatud märgivad, et šaakal on röövloom, hilisemad – kiskja. Kuigi mõlemad on predaatori eestikeelsed vasted, tundub „röövloom“ siinkirjutaja meelest natuke agressiivsema kõla ja tähendusväljaga.