See, et ehitusseadustiku kohaselt kaasneb tellijale kohustuslik omanikujärelevalve, tuleb paljudele üllatusena. Selline kohustus tuleneb aga sellest, et puurkaevud on ehitusloakohustuslikud ehitised. Omanikujärelevalvet võib teha rajatava puurkaevu omanik ise või tellida teenusena vastavat kvalifikatsiooninõuet omavalt spetsialistilt.