Kui aastasadu tagasi olid väikesed linnud lisavalguallikas, siis tänaseks on see tegevus jätkuvalt mõnes euroopalikumas riigis, nt Maltal ja Küprosel, säilinud kultuuripärandi osana. Samas peab arvestama, et mitmetes Aafrika riikides ja eelkõige Kongos DV-s, on parasjagu üks maailma ulatuslikemaid näljahädasid ning seal kandis võib olla tegu ka tänapäeval olulise toidulisaga. Kui üldiselt räägime selles kontekstis väiksematest värvulistest, siis selle juhtumi korral oli tegemist öösorriga, kes kuulub öösorriliste seltsi.

Öösorr on tuntud oma erilise valju nurrumise moodi hääle poolest.

Teade taasleiust jõudis Keskkonnaagentuurini Belgia kolleegide vahendusel. Andmete põhjal püüti rõngastatud lind Butas (linn Kongo DV põhjaosas) või selle lähikonnas. Lind rõngastati Eestis 2023. aasta augustis Jõgevamaal. See teeb rõngastamise ning taaspüügi vahemaaks ca 6 220 km. Kokku on Eestis rõngastatud 736 öösorri.

Öösorr (Caprimulgus europaeus) on rästa suurune, pikkade tiibade ja pika sabaga ning pisikese konksus nokaga lind, kes on tuntud oma erilise valju nurrumise moodi hääle poolest. Öösorri võib kuulda peamiselt hämariku ajal või öösiti. Liigi arvukuseks on hinnatud maailmas 1,5–3 miljonit paari, sellest Euroopas 0,6–1,1 miljonit paari. IUCN liikide punases nimestikus on märgitud öösorr soodsas seisundis liigiks. Eesti öösorride talvitusalad asuvad Kagu- ja Lääne-Aafrikas.