Hiiumaal, kus on kokku 28 788 ha riigimetsa, millest kaitsealune või majanduspiirangutega oli niikuinii juba ligi 12 000 ha, tähendanuks nõnda suure ala veel kaitse alla võtmine sisuliselt RMK metsamajandusliku tegevuse lõppemist.