„Muutuste ettevalmistamisel oleme olnud korduvalt olukorras, kus ei ole kaasatud oma valdkonna spetsialiste, sihtgruppe ja kogukonda. Toimivad struktuurid nii hariduse kui kultuuri valdkonnas on lõhutud ja asendatud määramatu ebaselgusega, mille eest keegi ei vastuta,“ seisab avalduses.