Liidu asedirektor Jan Trei märgib, et olukord pole sugugi nii roosiline kui paistab ja küsimusi on rohkem kui vastuseid. Näiteks: mida on tehtud, et pakkuda Ida-Virumaal õpetajatele kvaliteetseid ja soodsate hindadega elamispindu? Millal töötatakse välja lubatud majutustoetuse meede, mida haridusasutuste pidajad vajavad uute õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide värbamiseks? Mida on tehtud selleks, et koolipidaja saaks õpetajale palga välja maksta õigeaegselt ja töölepingu seadust rikkumata?