Neist tuntuim on kindlasti meteoroloogia aastaraamat. See jätkab aastail 1921–1937 ilmunud kogukate annaalide sarja, kust sai andmeid 27 suurema ilmajaama ning poolteisesaja paiga kohta, kus registreeriti sademeid, äikest ja lumikatte andmeid.