Looduskaitse on reaalselt toiminud vaid ühe metsapõlve ja elurikkusele on see keskendunud alles pärast Rio de Janeiro bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni vastuvõtmist aastal 1992. Mainitud saates ütles metsaomanik, et võtab metsast siis puid, kui tal mingi vajadus tekib. Seda nimetatakse metsateaduses sundvalikraieks ja selline raie oli isegi nõukogude ajal meil keelatud, Siberis oli see muidugi valdav.