Kuni jõudsin lõpuks metsaühistusse, kust otsisin nõu ja tuge oma metsaga tegelemiseks. Sama tee on leidnud tuhanded teised metsaomanikud. Üle Eesti on metsaühistutega liitunud ligi 17 000 erametsaomanikku.