Enne vanglat töötas Kommer skaudijuhina ja jäi selleks pärastki. Ta tegutseb ka abivajadustega noorte tegevusjuhendajana. Ellujäämisinstruktorina on Kommeril nüüdsel äreval ajal tööd aina rohkem.