Okaspuupalkide hinnad tõusid kõikide sortimentide lõikes. Kõige väiksem oli hinnatõus männipalgil (0,6%). Teiste sortimentide hinnakasv jäi 4–5% piiresse. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hinnakasv oluliselt suurem. Lattide hinnad kasvasid ca 22%, kuuse- ja männipeenpalgil ning kuusepalgil enam kui 9% ja männipalgil 3,8%.