Eesti Ornitoloogia Ühing esitas halduskohtule kaebuse Keskkonnaameti 15.03.2024 korralduse nr 1-3/24/86 kohta, millega amet lubas 2024. a põllumajanduslike kahjude vältimise eesmärgil pidada haneliste heidutusmeetmena jahti suur-laukhanele, valgepõsk-laglele ja kanada laglele. Jaht oli lubatud Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Tartumaal eelpool nimetatid korralduse lisas 1 ja lisas 2 nimetatud põllumassiivide.

Kokku oli lubatud küttida 750 suur-laukhane ja 800 valgepõsk-lagle, kanada lagle võis küttida piiramatult.

Eesti Ornitoloogiaühing esitas 28.03.2024 Tallinna Halduskohtule kaebuse. Kaebuse eesmärki – vältida ohustatud liikide isendite hukkumist heidutusjahi käigus – ei ole ornitoloogide sõnul võimalik saavutada muul viisil, kui peatades viivitamatult esialgse õiguskaitse korras vaidlusaluse korralduse kehtivuse.

Keskkonnaameti palvel otsustas halduskohus kaasata menetlusse 129 põllupidajat, sest oli selge, et käimasolevas kohtuasjas võidakse otsustada põllumassiivide omanike või rentnike õiguste ja kohustuste üle.

Pärast põllupidajate kaasamist otsustas kohus haneliste heidutusjahti piirava õiguskaitse maha võtta. Seega võib tänasest lisaks mitteletaalsetele heidutusviisidele Keskkonnaameti poolt määruses loetletud põldudel taas heidutusjahti pidada.