Omavalitsuste arvamused ja ettepanekud kokku kogunud ja kliimaministeeriumile edastanud Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) selgitab, et üksikelamute rajoonides on iga maja juures jäätmeveoki peatumise ja pooltühja mahuti tühjendamise keskkonnamõju tõenäoliselt suurem kui kogutud jäätmetest saadav kasu.