Liikumisabivahendi valik sõltub vajadusest

Liikumisabivahendi eesmärk on võimaldada turvalist ja iseseisvat liikumist. Liikumisabivahendite alla liigituvad näiteks kõnnikepid, kargud, rulaatorid ehk tugiraamid, manuaalsed ja elektrilised ratastoolid ning invarollerid ja neid võib inimene vajada lühiajaliselt või pikema perioodi jooksul väga erinevatel põhjustel, näiteks trauma tagajärjel või hoopis ealiste iseärasuste tõttu.

Liikumisabivahendid

Lihtsama liikumisabivahendi, nagu kark või kepp kasutamise peale tasub mõelda näiteks siis, kui on suurenenud kukkumisoht või kui pikemate vahemaade läbimisel tekib väsimus. „Sobiva abivahendi kasutamisega saab riske vähendada ja nautida elu aktiivsemalt. Näiteks kui eakatel muutub väljas liikumine koormavaks, võib abi olla rulaatorist – see annab vajaliku turvatunde ja stabiilse tugipunkti. Tugiraamist on abi ka näiteks traumast taastumise perioodil,“ toob Tiido välja.

Tänapäeval on saadaval lai valik ratastoole erineva elustiiliga abivajajatele. Lahenduse valik ei sõltu vanusest, vaid kasutaja aktiivsusest. Inimene, kes on aktiivse eluviisiga ja oskuslik ratastoolikasutaja, vajab pigem aktiivratastooli, millel on head manööverdamis- ja liikumisomadused ning mis nõuab kasutajalt head tasakaalutunnetust. Passiivsemale või oluliselt piiratud liikumisvõimega kasutajatele sobib rohkem elektriliselt juhitav või abistaja poolt juhitud ratastool. Tiido sõnul peab õige abivahend aitama liikumiserivajadusega inimesel luua võimalusi igakülgseks eneseteostuseks.

Parima valiku tegemiseks tuleb läbi mõelda ratastooli kasutaja vajadused, võimalused ja liikumiskeskkonnad ning kõige paremat nõu oskavad siin anda just abivahendikeskuse töötajad. Abivahendikeskuse terapeudi ja abivahenditehniku tööks ongi vastavalt inimeste vajadustele, tervislikule seisundile ja kehalisele võimekusele leida sobivad liikumisabivahendid.

Abivahendid hooldamiseks

Voodihaige hooldamisega käib tihti kaasas mure lamatiste, naha hooldamise ja keerulisena tunduvate hügieenitoimingute pärast. Kuid abivahendid uuenevad ja tänu sellele on ka näiteks voodihaige hooldamine muutunud lihtsamaks – abivahendid võimaldavad paljusid toiminguid oluliselt mugavamalt ja kiiremalt korraldada.

Abivahendid voodihaigele

Isegi voodihaige puhul, keda on tema seisundi tõttu keeruline teise asendisse liigutada või tõsta, on hügieenitoimingud muutunud tänu erinevatele abivahenditele oluliselt lihtsamaks ning võimaldavad lähedasel või hooldajal mugavamini voodihaige eest hoolt kanda. Invarust leiab laia valiku hooldusabivahendeid, alates hooldusvoodist, lamatisi vältivast madratsist ja abivajaja liigutamiseks mõeldud abivahenditest kuni hügieenitoiminguid toetavate vahenditeni. Tänapäeval on abivajaja pesemiseks spetsiaalsed pesuvahendid, mis võimaldavad pesemistoiminguid läbi viia ka ilma veeta. Invarust leiab näiteks niisutatud pesukindad, ühekordsed peapesumütsid ja spetsiaalsed aluslinad, mis muudavad hooldustoimingud lihtsamaks ja mugavamaks nii hooldajale kui hooldatavale.

Delikaatsele pidamatuse probleemile on lai valik abivahendeid

Uriinipidamatus on delikaatne probleem, mis võib mõjutada inimese elukvaliteeti. Abivahendikeskustesse pöördutakse kõige enam just uriinipidamatusega seotud toodete soetamiseks. „Nagu teiste terviseprobleemide puhul, on ka uriinipidamatuse korral abivahendite valik väga personaalne ja lähtub inimese vajadusest. Kõige sobivama lahenduse oskavad soovitada kogemustega klienditeenindajad, kes tunnevad hästi erinevaid võimalusi,“ selgitab Tiido.

Invaru abivahendikeskus pakub laia valikut abivahendeid, nagu mähkmed ja spetsiaalsed sidemed, mis on mõeldud nii aktiivsetele inimestele kui ka voodihaigetele. Klienditeenindajad on koolitatud pakkuma asjatundlikku nõu, aidates leida iga inimese vajadustele vastava lahenduse.

Uriinipidamatus

Nutikaid abivahendeid igapäevatoimetusteks

Liikumiserivajadustega inimestele ja eakatele mõeldes leiab Invarust ka selliseid nutikaid abivahendeid, mis aitavad igapäevatoimetusi lihtsamalt sooritada. „Tuubipigistaja, nööpija, jala­pesu­hari ja sokijalgatõmbaja on vaid mõned näited praktilistest kingitustest,“ toob Tiido välja. „Samas on tegemist ustavate abimeestega, mis toetavad nii vanemas eas inimest, kel pole igapäevaseid toiminguid enam nii kerge sooritada.

Hea näide põnevatest ja kasutajate jaoks üllatavatest abivahenditest on näiteks ka purgiavaja, mis aitab tänu oma soontele tugevalt kinnikeeratud kaanega purke hõlpsamalt avada. „Eks iga taoline lahendus on tekkinud vajaduspõhiselt – näiteks, kui tervislik seisund ei võimalda enam riietumiseks piisavalt kummarduda või painduda, ei jäägi muud üle kui leida sobilik abivahend, mis selle tegevuse puhul toeks on,“ kirjeldab Tiido. Olmeabivahendeid on väga palju erinevaid nii toidu valmistamise kui söömise toetamiseks, pesemistoimingute sooritamiseks kui ka riietumiseks.

Riikliku soodustuse saamiseks tuleb esitada vajalikud dokumendid

Mitmeid abivahendeid saab nii osta kui ka üürida riikliku soodustusega, mida koordineerib Sotsiaalkindlustusamet. Abivahendeid saavad soodustingimustel üürida ja osta puudega lapsed, vähenenud töövõimega täiskasvanud ja vanaduspensionärid. Abivahenditele on määratud piirlimiit ehk kindel kogus ja kasutusaeg, mis on ette nähtud ühe abivahendi kasutamiseks.

Riikliku soodustuse saamiseks on abivahendikeskusesse vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument ja abivahendi tõend. Kui soetatakse abivahend oma lähedasele, siis kindlasti peaks teadma abivajaja isikukoodi ja esitama enda isikut tõendava dokumendi. Riiklik soodustus kehtib nii Invaru esindustes kui ka e-poes www.invaru.ee

Täishinnaga saab osta kõiki abivahendeid ning siis ei ole nimetatud dokumente tarvis.