Et suhkru üleliigse laovaru teema ühinemisel tõstatub, oli Eestis teada juba enne ametlike liitumiskõneluste lõppu 2002. aastal. Viimane otsus selle kohta tuli Euroopa Liidu üldkohtust 2017. aasta kevadel ja see polnud Eestile soodne. Niisiis võib öelda, et asjaga tuli tegeleda üle 14 aasta, ehkki ametlikud asjassepuutuvad määrused võttis Euroopa Komisjon vastu alles 2004. ja 2005. aastal. Eestis võeti 2004. aastal vastu üleliigse laovaru tasu seadus.