2023. aastal oli ametnike keskmine põhipalk 2407 eurot, kogupalk 2496 eurot. Kogupalk tõusis Eesti keskmisega samas tempos (13% vs. 11%), sh riigiametnikel 9% ja omavalitsuste ametnikel 12,9%, ning kasvuprotsent tulenes peamiselt eriteenistujate ehk politsei-, pääste-, vanglaametnike, tegevväelaste jt palgatõusust (14%).