Lutter leiab, et kuna metsateemad on keskkonnateemadest viimaste aastate jooksul pälvinud ühiskonnas kõige suuremat tähelepanu, siis on eriti oluline, et teaduspõhine metsandus jõuaks otsustajateni ja laiemalt ühiskonda.