Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose sõnul lubab amet Eestis soodsas seisundis olevate kormoranide arvukuse piiramiseks valikulist munade õlitamist laidudel, kus on võimalikult väike tõenäosus teisi merelinde häirida.