Aleksei on tuntud oma panuse poolest looduskaitsevaldkonda, olles töötanud olulistel ametikohtadel, sealhulgas Matsalu looduskaitseala teadusdirektorina, Tartu Loodusmajas õpetajana, Tartu Keskkonnateenistuse õhukaitse inspektorina, Natura 2000 katseprojekti juhina ja eksperdina Eestimaa Looduse Fondis. 2010. aastal valiti ta Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) keskkonna-, põllumajandus- ja regionaalasjade komitee esimeheks.

Ta on olnud Eesti ühiskonnas mitu kümnendit loodushoiuteemade ja -probleemide eeskõneleja.

Kaja Lotmani töö on olnud tihedalt seotud Euroopa Kaitsealade Liiduga (EUROPARC). Oma tööd tehes on ta edendanud Euroopa kaitsealadel loodushoidlikku põllumajandust, rõhutades turumehhanismide kasutamis tähtsust kohaliku majanduse ja looduskaitse toetamises. Ta on töötanud kogu oma elu selle nimel, et Eestis säiliks elujõuline looduskaitse.

Mõlema tööd on tunnustatud nii kodu- kui välismaal ning nende arvamusavaldustel on ühiskonnas mõju ja kaalu.

Aleksei Lotman ja Kaja Lotman preemia üleandmisel.

Eerik Kumari looduskaitsepreemia on auhind, mida antakse välja 1989. aastast. Alates 2010. aastast antakse koos preemiaga üle ka looduskaitse kuldmärk. Kumari preemiaga tunnustatakse inimesi, kelle tegevus looduskoosluste, haruldaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne.

Veel tunnustamist

Eesti looduskaitse hõbemärk antakse suurte looduskaitseliste teenetega inimesele, kes on tegelenud looduse uurimise, loodusteadmiste levitamise ja looduskaitse arendamisega nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse hõbemärki antakse välja 2011. aastast.

Looduskaitse hõbemärgi laureaadid:

 • Loore Ehrlich

 • Mati Ilomets

 • Kaisa Linno

 • Renno Nellis

 • Remo Savisaar

 • Meelis Uustal

Noore looduskaitsja märk antakse inimesele, kes on loodushoiu alal eriliselt silma paistnud, olnud eestvedaja või aktiivne osaleja looduse mitmekesisust toetavates tegevustes või saavutanud suurepäraseid tulemusi loodusteemalistel konkurssidel või looduskaitses.

Noore looduskaitsja märgi pälvisid:

 • Anete Altrov

 • Lenne Mia Arras

 • Hava Kuks

 • Endel Meriste

 • Triinu Johanna Sepp

 • Ilona Tamm

 • Laura Vainola

Kuld- ja hõbemärk kujutavad endast vastavalt kullast või hõbedast tammelehe kontuuri. Noortemärgi puhul on tegu valgest vasest valmistatud emailitud tammelehega. Looduskaitsemärkide autor on kunstnik Julia Maria Künnap.

Lisaks Kumari preemiale anti üle ka looduskaitsemärgid ja noore looduskaitsja märgid.

Täna kuulutas kliimaminister Kristen Michal avatuks looduskaitsekuu, mille tänavune juhtmõte on „Toome looduse tagasi“. Kuu on täis põnevaid loodusega seotud ettevõtmisi, täpsema info leiab aadressilt https://keskkonnaamet.ee/looduskaitsekuu.