Kehtiva seaduse kohaselt saab end kinnistusraamatus autentinud huviline teha päringuid isiku nime ja isikukoodi järgi ning osta vaid ühe euro eest andmestiku, kust nähtuvad nii kinnisasja omanik kui ka kinnisasja koormavad piiratud asjaõigused.