Põllumajandus- ja toiduamet võtab küll igal aastal meest proove, kuid nagu „Pealtnägijast“ selgus, kasutab nende analüüsimiseks vananenud isotoopmeetodit, millega meevõltsijad on juba kohanenud.