Põhisuundadest saab ülevaate, mida tasub sündivalt regulatsioonilt oodata ja mida mitte. Kriitikat on metsandust puudutava koha pealt tulnud nii metsamajandajate kui keskkonnaühenduste poolt.