Keskkonnaorganisatsioonid Birdlife Suomi ja Soome looduskaitseliit kaebasid loa edasi kõrgemasse halduskohtusse. Organisatsioonide hinnangul ei ole merikotka tapmine loodushoiu nimel aktsepteeritav, vaid pigem võrdsustav loomavihaga. Kõrgem halduskohus otsustaski kolmapäeval kotkajahi keelata.