Samas ei leidu osja aias just väga tihti. Peamiselt vallutab ta põllu- või jäätmaale rajatavaid uusi aedu ning lahjale mullale rajatud muru. Ta kasvab niiskemal happelisel pinnasel teede ääres, kraavikallastel, niitudel, puisniitudel, aga ka põldudel, sest tihe kultuurtaimede seis põldosja ei lämmata.