Ametile teadaolevad hundi murtud 1393 lammast on üle kahe korra rohkem kui maaeluministeeriumi 2017. aastal sätestatud eesmärk. Aastateks 2018–2023 koostatud Eesti lambakasvatussektori arengukava järgi poleks murtud lammaste arv tohtinud tänu ennetusele ja koostööle jahiseltsidega olla suurem kui 650.