Eelmisel aastal kasvatati täismahedat teravilja 47 600 hektaril, kaunvilju 6000, köögivilja ja maasikaid 240 ning kartulit 110 hektaril. Maheviljapuid ja marjaaedu oli kokku 2200 hektarit. Teravilja kogusaagiks kujunes 83 200 tonni, mida oli 31% vähem kui aasta varem. Mahekartuli kogusaak oli 1300 tonni ja puuviljade ning marjade saak 640 tonni. Mahedaid puuvilju ja marju nopiti lausa poole võrra vähem kui aasta varem.

Hektarisaagid on mahepõllumajanduses tavapäraselt oluliselt väiksemad kui tavapõllumajanduses, kuna kunstlikke mineraalväetiseid ja taimekaitsevahendeid ei kasutata. Eelmisel aastal oli teravilja keskmine saagikus 3,4 tonni hektarilt, kuid maheteraviljal 1,7. Kartuli keskmiseks saagikuseks oli 24,5 tonni hektarilt, mahekartulil aga 11,7 tonni.

Mahepõllumajanduslikult peeti mullu 42 300 veist, 25 400 lammast ja kitse, 670 siga ning 26 600 munejat kana. Seega on mahetootmine populaarsem veise-, lamba- ja kitsekasvatuses, kus mahepõllumajanduslikult peetakse 18% veistest ja 43% lammastest ning kitsedest. Mullu vähenes kõikide mahepõllumajanduslikult peetavate loomaliikide arvukus. Mahedalt toodeti kokku 5,6 miljonit muna ja 8900 tonni piima. Mahepiimast toodeti lisaks joogipiimale 240 tonni juustu ja kohupiima, 208 tonni hapendatud piimatooteid ning 16 tonni koort ja võid.