METSALEHT

Aasta keskmine töötajate arv sektoris oli 30 266, mis moodustas 6% kõikide ettevõtete töötajatest. Metsa- ja puidusektoris loodi 1,88 miljardit eurot otsest lisandväärtust, mis moodustas ligikaudu 8,5% kõikide Eesti ettevõtete loodud lisandväärtusest. Sektori otsene maksutulu 2022. aastal oli ligikaudu 565 miljonit.

Kogu metsa- ja puidusektoriga seotud hinnanguline kogulisandväärtus (sh otsene, kaudne, kaasnev) oli 2022. aastal ligi 3,6 miljardit eurot, mis moodustab ligikaudu 16% kogu Eestis loodavast lisandväärtusest. Sektori praeguse struktuuri juures annab lisandväärtusest kõige suurema osa puidu mehaaniline töötlemine.

Kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes panustas sektor 57 444 töökoha loomisesse, mis moodustas 12% kõikidest töökohtadest. Metsa- ja puidusektoril on oluline panus Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti tööhõives, kus see moodustas 15% regiooni tööhõivest.

Metsa- ja puidusektori panusel loodi 1,15 miljardi euro väärtuses maksutulu (sh otsene, kaudne, kaasnev mõju).

Aastal 2022 oli raiemaht 11,4 mln tihumeetrit. Raiemaht mõjutab märkimisväärselt metsa- ja puidusektori loodavat kogulisandväärtust ja töökohti. Kui raiemaht oleks 9 mln tm, loodaks sektori kogulisandväärtust 2830 mln eurot; 13 mln tm suuruse raiemahu korral 4087 mln eurot ning 15,6 mln tm puhul 4905 mln eurot.

Suurima osa sektori müügitulust ja lisandväärtusest annavad puidu mehaanilise töötlemisega tegelevad ettevõtted, mille müügitulu moodustas 64% ning loodav lisandväärtus 52% sektori kogunäitajatest.