METSALEHT

Koondamaks kõiki maailma metsatudengeid, on loodud rahvusvaheline metsaüliõpilaste ühendus (International Forestry Students Association), kuhu kuulub ka Eesti Metsaüliõpilaste Selts. Ühenduse üks kokkusaamisi – NERM toimub kord aastas igal aastal erinevas Põhja-Euroopa riigis. Mullu oli see Poolas ja aastal 2025 kogunetakse Iirimaal.

Näpud mulda

NERMi eesmärk on ühendada Põhja-Euroopa regioonis õppivaid metsandustudengeid ja tutvustada kokkusaamist korraldava riigi metsandust. Sel aastal tulid kokku 45 üliõpilast 14 riigist. Tudengeid oli nii bakalaureuse- kui ka magistriõppest.

Kuna metsandus on väga lai valdkond, oli meie soov anda võimalikult mitmekülgne ülevaade Eesti metsa- ja puidusektorist. Viie päeva jooksul kuulasime ettekandeid nii erametsandusest kui ka riigimetsandusest, külastasime ettevõtteid ja muuseume ning muidugi käisime ka metsas.

Alustasime sündmust Eesti Maaülikoolist, kus kohtusime Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse liikme Kristjan Tõnissoniga, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) tegevjuhi Henrik Väljaga ning Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsanduse ja inseneeria instituudi direktori Marek Metslaiuga. Tudengid said näha ülikoolilinnakut ning värskelt uuendatud metsapatoloogia- ja geneetikalaborit.

Lisaks ülikoolile külastasime ka Luua Metsanduskooli, kus palju põnevust pakkusid metsamasinate simulaatorid, mida ka välismaalastel oli võimalus proovida.

Edasi liikusime kaheks päevaks paksude metsade vahele ehk Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda. Esimesel päeval käis meil külas Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik Mari Teesalu, kes tegi põhjaliku ettekande erametsandusest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest seal.

Järgmisel päeval ootas ees metsaistutus. Järvselja metsaülem Tanel Piir tegi meile puust ja punaseks, kuidas metsa korrektselt istutada ja mismoodi istutustoru käsitseda. Paljudele välismaalastele oli see esmakordne kogemus. Kokku sai kasvama 1375 istikut.

Lisaks pakkus palju emotsioone pärastlõunane matk rabas, mida viisid läbi Kalev Jõgiste ja Floor Vodde Eesti Maaülikoolist. Meile räägiti, kuidas Järvseljal metsi majandatakse ja elurikkust hoitakse. Saime ulatusliku ülevaate katsetest, mida seal tehakse.

NERMi programm hõlmas ka külastusi Estonian Celli tehasesse ja RMK Sagadi metsakeskusesse, kus tudengitele tutvustati puidu väärindamise protsesse ja Eesti metsanduse ajalugu.

Sissevaade erametsa

Kui olime Estonian Celli ringkäigu lõpetanud ning valmis edasi liikuma, avastasime suure üllatusega, et bussil on aku tühjaks saanud. Hetkeks tekkis korraldajatel kerge paanika, et kuidas me abi leiame ja õigeks ajaks järgmisesse punkti jõuame. Õnneks tõttasid tublid Estonian Celli töötajad kohe appi, vedasid pikendused ja laadijad kohale ning umbes 20 minutit hiljem saime juba teele asuda. Välismaalased said samal ajal muru peal pikutada ja päikest nautida.

Viimasel päeval külastasid tudengid Vardi metsaühistut ja Pajaka Puidu pereettevõtet, et saada aimu erametsanduse ja metsakorralduse praktikast Eestis.

Pajaka Puidus võttis meid vastu Ralf Elfenbein. Ta tutvustas meile ettevõtte tegemisi ning näitas 2022. aasta suvel valminud taimlat, kus oli parajasti käsil esimene etapp ehk seemnete külvamine. Osalistele avaldas positiivselt muljet pere üksmeel ja koostöö.

Kokkuvõttes oli üritus väga edukas. Uusi teadmisi said nii ürituses osalejad kui ka korraldustiimi liikmed. Põnev on näha, kui erinevate riikide, emakeele ja traditsioonidega inimesed tulevad kokku ning leiavad ühise keele, milleks meie puhul oli metsandus. Tudengid said jagada oma kogemusi, teadmisi ja ideid teistega, mis on suurepärane võimalus edendada metsandust ja metsandusharidust kogu maailmas.

Eesti Metsaüliõpilaste Selts on tänulik, et neil avanes võimalus tutvustada Eesti metsandust välistudengitele.