Sõdu peetakse sageli loodusressursside pärast, ennekõike olukorras, kus inimkond kasvab kiiresti, eriti Aafrikas. Inimeste eluiga pikeneb ja kliima soojeneb. Tali juhtis tähelepanu sellele, et õigusriike rünnatakse äri kaudu ning ühiskonda lõhestatakse vastandustega nagu mehed–naised, rohelised–ettevõtjad, õigeusklikud–mitteõigeusklikud, heterod–mitteheterod. Ta märkis, et külma sõda oli lihtsam mõista, sest Venemaa toetas ainult vasakpoolseid liikumisi, nüüd aga investeerib kõigisse, kelle eesmärk on lõhestamine.