„Kümne aastaga on rangete looduskaitseliste piirangutega erametsade pindala Eestis ligi kahekordistunud,“ öeldakse erametsaliidu teates. „Sellises metsas ei tohi omanik mitte midagi teha, isegi endale küttepuud võtta - keelatud on igasugune majandustegevus. Hüvitised omanikule on aga sümboolsed ja jäänud 2008. aasta tasemele.“