Riigikohus on mitmes lahendis rõhutanud, et toetuste saamine ei ole subjektiivne õigus. See tähendab üldistatult, et toetuste saamiseks on vaja piinliku täpsusega kõiki nõudeid ja dokumente täita. Arusaadav – toetuse andmiseks on ette nähtud tingimused ja millegi muu alusel toetusi jagada ei saagi. Samas tuleb aru saada ka sellest, milleks meil põllumajandustoetused loodud on.