Koos varasemalt otsustatud rahastusega investeeritakse elektrifitseerimiseks ja ehitustöödeks kokku pea 387 miljonit eurot.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on investeeringute eesmärk muuta rongiliiklus veelgi keskkonnasõbralikumaks ning tõsta selle kasutajate hulka.

Kliimaminister Kristen Michal

„Reisijate arvu kasvuks peab teenus olema mugav ja kiire ning taristu heas korras. Tehtavad investeeringud võimaldavad tulevikus tõsta reisirongide sõidukiiruse kuni 160 km/h ning võtta kasutusele taktipõhise liikumisgraafikuga reisirongiliiklus,“ sõnas minister.

Lisaks eelpool loetletud investeeringutele otsustati mullu eraldada riigieelarve ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahast ligi 236 miljonit eurot Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinide elektrifitseerimiseks ning ca 83 miljonit eurot kurvide õgvendamiseks ja raudtee remondiks Tallinna–Tartu–Koidula ja Tapa–Narva liinidel.

Süsihappegaasi heitkoguste vähendamiseks on otsustatud Eesti Raudtee Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinidel elektrifitseerida laias laastus 500 kilomeetri ulatuses raudteed.