Esmalt tuleks veidi lahti seletada, mis tegelane see lõuna-jumalakäpp õigupoolest on. Veel hiljuti teati Eestis kasvamas vaid lihtsalt jumalakäppa (Orchis mascula). Kuigi endiste aegadega võrreldes on arvukus mitmel pool vähenenud, siis saartel, Lääne-Eestis ja ka Põhja-Eestis leidub teda veel küllaltki palju. Peale selle teati jumalakäppa ka Lõuna-Eestis, eeskätt kasvavat Koiva jõe äärsetel puisniitudel. Kuniks MTÜ Käoraamat meestel kahtlus tärkas, et miks näevad Lõuna-Eesti jumalakäpad välja teistmoodi. Ja miks see lubjalembene liik elutseb seal pigem lubjavaesematel maadel?