Ning Kaja Kallase isiklikku toetust neil valimistel mõõta ei saanudki. Valimistest eemale jäämine oli tema võimalikke tulevasi ambitsioone silmas pidades mõistlik tegu.