Riigiinfo telefon 1247 annab ööpäevaringselt nõu, mida teha vigastatud või hätta sattunud metsloomaga. Abitute metsloomade abistamist korraldab Keskkonnaamet koostöös Päästeametiga.

Metsloom loetakse hättasattunuks või abivajavaks, kui:

  • loom on silmnähtavalt vigastatud ning vigastus ei laabu iseeneslikult;

Vigastused on osa metsloomade elust ja looduse loomulikust toimimisest. Vigastatud või ka hukkunud loomad on olulisel kohal teiste loomade (nt kiskjate, raipetoiduliste loomade ning lagundajate) toidulaual. Loe abistamisest täpsemalt siit.

  • loom on abitus seisundis;

Näiteks on loom jäänud kinni (nt kukkunud auku, takerdunud aia vahele vms) või sattunud väljaspoole oma loomulikku elukeskkonda (nt paanikas suuruluk asulas) ning tema looduslikku keskkonda naasmine on välistatud ilma kõrvalise abita

  • loomapoeg on orvustunud ning seejuures on orvustumise kohta selge veendumus

Orvustumine ei saa olla pelgalt kellegi arvamus. Orvustunuks loetakse loom üksnes siis, kui on tõendeid loomavanema hukkumise kohta või on vanem vigastatud nõnda, et ta ei ole enam võimeline oma järglas(t)e eest hoolitseda.