SMI regulaarne arendamine ja metoodika värskendamine on vajalik seetõttu, et inventeerimise põhjal antud metsanduslikud hinnangud oleksid võimalikult täpsed, samuti soovitakse järjest paremini ära kasutada SMI potentsiaalset tugevust ehk siis teha rohkem ja täpsemaid reaalseid mõõtmisi metsas.