Seekordsed metsanduse kutsevõistlused toimusid 7. juunil metsanduse mekas Järvselja õppe- ja katsemetskonna keskuses. Mõõtu võtsid metsandusvaldkonna töötajad nii era- kui ka riigisektorist juba 54. korda. Võistlesid näiteks metsakasvatajad, metsameistrid, metsamasinate operaatorid, noorendike hooldajad, jahimehed jt. Uue alana oli programmi lisatud palgiveo autojuhi võistlus. Võistluspäeva viimaseks proovikiviks oli mälumäng, kus seekordse uuendusena said miinuspunkte võistkonnad, kus polnud naisi.