Pöördumise ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks võib riigikogule esitada igaüks, kes saab sellele vähemalt 1000 Eesti kodaniku toetusallkirja. Riigikogus läheb see esmalt vastavasse komisjoni. Parlamendi kodu- ja töökorra seadus annab pöördumist menetlevale komisjonile võimaluse algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, korraldada avalik istung, edastada ettepanek pädevale institutsioonile või valitsusele, ettepanek tagasi lükata või lahendada probleem muul viisil.

Rekordiliselt palju allkirju on olnud peaminister Kallase tagasiastumist nõudvatel ja automaksuvastastel pöördumistel. Kallase vastu anti erakordselt kiiresti – vaid nädalaga – üle 30 000 allkirja. Automaksu vastu kogunes rohkem kui 65 000 allkirja. Mis neist edasi sai?