Nii Keskkonnaagentuuri kogutud andmed kui ka inimeste arvukad fotod asulates ringi kondavatest ilvestest annavad tunnistust sellest, et metsakiisul läheb Eestis aina paremini.