„Eesti on avaldanud huvi hankes osaleda ning plaani kohaselt soetatakse 1000 doosi,“ märgib Sõber. „Ostetav kogus on mõeldud lindude ja loomadega töötavate inimeste ennetavaks vaktsineerimiseks, juhuks kui mõnes Eesti põllumajandusettevõttes peaks oht realiseeruma ja linnugripp jõuab kohale. Vajaduse korral hangitakse vaktsiini juurde.“