Füüsikavõrrandites kasutatakse temperatuuriühikutena just kelvineid, sest siis pole jamamist negatiivsete arvudega. Tavakodanike arvutusteks on need siiski harjumatud ning liiga suured (+27 °C, kuumapäeva kriteerium, võrdub 300 kelviniga).