Maikuus maksis keskkonnaamet 2023. aastal suurkiskjate tekitatud kahjude eest 202 kahjusaajale kokku 230 678 eurot hüvitist. Raha puudusel jäi toona ootele 88 kiskjakahjude kahjusaaja hüvitamisotsus summas 130 300 eurot, milleks tuli riigieelarvest raha leida.