Eelkõige tekitavad probleeme e-kauplemise platvormid, mille müügikuulutuses pole toimeained eraldiseisvalt välja toodud. Kui sellisest poest kaup tellida, võibki juhtuda, et alles toote Eestisse saabumisel avastatakse, et see sisaldab keelatud toimeainet või ei ole toode saanud Eestis turustamiseks ja kasutamiseks luba mõnel muul põhjusel. Kaup võidakse tollipiiril kinni pidada isegi juhul, kui see on soetatud kõige tuntumatest e-poodidest, sest reeglid on kõigile samad.

Biotsiidide kasutamine on rangelt reguleeritud, et tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse. Registreerimata või loata biotsiidi kasutamine võib olla tervisele ja keskkonnale ohtlik ning isegi kui sääsetõrjevahend on efektiivne, mõjutab selle toimeaine negatiivselt kogu ümbritsevat ruumi.

Viimaks jätkem meelde põhireegel: Eestis tohib kasutada ainult Terviseameti loa või registreerimistunnistuse numbriga biotsiide – kontrolli, et see oleks pakendile märgitud.

Kuidas teha kindlaks, kas toode on Eestis lubatud?

Eestis tohib kasutada biotsiide, millel on kas Eestis antud registreerimistunnistus, Eestis antud riiklik luba või Euroopa Liidu luba. Kaubanimetuse või etiketil toodud registreerimis- või loanumbri järgi saab kontrollida, kas toode on leitav ühest nendest nimekirjadest:

Kui biotsiid ei ole kummaski eeltoodud nimekirjas leitav, siis seda biotsiidi ei tohi Eesti turul kättesaadavaks teha ega kasutada.