Kuna valdavalt tõlgiti ses lehes saksakeelset Dörptsche Zeitungit ja üle kahe kolmandiku kirjutistest vahendasid välismaal toimunut, olid ka kirjeldatud õnnetused piiritagused.