Ringtee vajalikkus oli n-ö siililegi selge juba aastaid. Kohalikke ettevõtteid külastavad suured ja väga suured autod lõhkusid teekatteid ja tekitasid tolmu ja müra. EAS-i toel saabus lahendus sel aastal. Üldmaksumusest (3,6 miljonit) jäi valla kanda 600 000 krooni, mida võib pidada selle aasta masuaja suurimaks investeeringuks.

Vallavanem Georg Ruuda ütles avamisel, et kui arenenud riikide tee-ehituse kvaliteedi mõõdupuuks peetakse ühe tonni asfaldi mahapanekut aastas inimese kohta, siis Parksepa 1,5 km pikkusele lõigule pandi 3000 tonni. Oleks hea, kui seda suudaksime igal aastal. Ehitaja tegi head tööd, mida omalt poolt soosis ka ilus sügisene ilm. Suunavad viidad suurtele autodele paigaldatakse paari ligema nädala vältel.