17% Eesti elanikkonnast moodustavad hooldatavad, selgus eelmisel aastal Eestis läbi viidud Eurobarameetri uuringust, ütles Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi direktor professor Lauri Leppik.

Hooldatavaks jäämise peamiseks põhjuseks Eestis on liikumispuue; peamiseks hooldussuhteks on olukord, kus eakas abikaasa hoolitseb oma eaka kaasa eest. Küsitlusest selgus, et kuigi olulisel kohal on ka rahalised probleemid, tunnevad omastehooldajad enim puudust infost abi- ja toetusvõimaluste kohta. Seepärast soovitas Leppik omavalitsustel tegeleda esmajärgus omastehooldajatele suunatud koolituse ja infojagamise arendamisega.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö peaspetsialist Marianne Hermann rääkis oma kogemuste põhjal, et töö heaks korraldamiseks on omavalitsuse poolt kõige enam vaja head tahet, mõistvat suhtumist, veidi raha ning ka tunnustust omastehooldajatele.

Seminar toimus käesoleva aasta alguses ilmunud põhjalikult uuendatud "Omastehooldaja käsiraamatu" tutvustuseks. Raamat on tasuta praktiline abivahend mitte ainult lähedase kodus hooldajale, vaid ka kõigile meditsiini- või sotsiaaltöö spetsialistidele, kes oma igapäevatöös omastehooldajatega kokku puutuvad. Raamatu andis koostöös Eesti Haigekassaga välja MTÜ Inkotuba.