"Surnud ja vigastatud kalade vette tagasi heitmine on inetu praktika, millel ei peaks Euroopa Liidus kohta olema. Ükskõik, kas me vaatame seda keskkonna või majanduse seisukohalt, on tegu vastutustundetu raiskamisega," ütles kohtumisel Eestit esindanud keskkonnaminister Keit Pentus. "Eestis on tagasiheide keelustatud juba aastaid, seda nende püügivahendite korral, kust kala eluvõimelisena vabastada võimalik ei ole. Nüüd arutatakse sarnasele korrale üleminekut terves Euroopa Liidus."

Keskkonnaminister rõhutas oma sõnavõtus ka seda, et tagasiheite keelustamine peab olema hästi läbimõeldud ja realistlik. "Lihtsalt tagasiheite keelamine ei ole lahendus. Eelkõige on vaja tagada, et püük oleks võimalkult selektiivne ja vajadust tagasiheiteks üldse ei tekikski. Ja loomulkult tuleb hoolikalt kontrollida, et keeldu tegelikkuses ka järgitakse," ütles Keit Pentus.

Tagasiheite keelustamist arutati ühise kalanduspoliitika reformi raames, mille eesmärgiks on saavutada 2015. aastaks kõigi kalavarude jätkusuutlik tase.