Tasuta õigusabi annavad kvalifitseeritud, vähemalt viieaastase nõustamise kogemusega, magistri kraadi omavad õigusnõustajad.

Projekti on kaasatud notarid, advokaadid, võlanõustajad, kohtutäiturid, tööõiguse ja perekonnaõiguse spetsialistid, pankrotihaldurid ja riigi ning kohaliku omavalitsuse juristid/ nõunikud. Korteriühistute problemaatikat käsitlevad korteriühistute liidu esindajad.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti- kui venekeelne õiguslane nõustamine.

Täpsemat infot ÕIGUSRING kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 644 9501.